Tượng Phật Thích Ca lối Mật tông

Tượng Phật Thích Ca theo lối Mật tông được biết nhiều với các tranh vẽ từ thời hàng trăm năm trước và gần đây được biết thêm với dòng tượng Phật chế tác từ Nepal.

Tuy nhiên dòng tượng theo tranh vẽ cổ có thân hình gần gũi với gu thẩm mỹ của người Việt Nam hơn.

Xưởng tượng Phật Phúc Minh giới thiệu dòng tượng Phật Thích Ca lối Mật tông. Dòng tượng này được sử dụng để tạo bộ Tam thế Phật và Thất Phật Dược sư rất nổi tiếng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh.

Đặt tượng: 0967 302 774

Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Tượng Phật Thích Ca theo mẫu Mật tông cao 75cm
Bộ tôn tượng Tây phương Tam thánh cao 86-81-81cm
Bộ tôn tượng Tây phương Tam thánh cao 86-81-81cm
Bộ tôn tượng Tam thế Phật cao 60cm
Bộ tôn tượng Tam thế Phật cao 60cm
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *