Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông

Phật giáo truyền vào Việt Nam từ rất sớm, trước cả Trung Quốc với trung tâm Phật giáo quan trọng tại Luy Lâu. Và theo đó, Thiền tông Ấn Độ cũng được truyền bá vào Việt Nam trước tiên, với các thiền sư như Mâu TửKhương Tăng Hội, nổi danh tại Trung Quốc từ trước thời Bồ-đề-đạt-ma. Họ đều từng có nhiều năm tu tập tại Việt Nam trước khi truyền đạo tại Trung Quốc, chứng minh cho sự phát triển rực rỡ của Thiền tông tại Việt Nam ở thế kỷ thứ 2 và thứ 3.

Đến thời Trần, Trần Nhân Tông tham vấn Thiền với Tuệ Trung Thượng Sĩ được đốn ngộ Phật tính, sau đó nhường ngôi vua cho con và xuất gia, hoằng pháp với hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà, sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử mang đậm bản sắc của dân tộc Việt Nam. Là sự kết hợp và kế thừa Tư tưởng của ba thiền phái là Tì-ni-đa-lưu-chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường. Ba vị tổ quan trọng nhất của Thiền phái này là Trần Nhân Tông, Pháp LoaHuyền Quang.

Hiện nay, Hòa thượng Thích Thanh Từ là người chủ trương khôi phục lại tinh thần của phái Thiền Trúc Lâm và xây dựng nhiều cơ sở Thiền viện và dạy các tăng chúng tu tập theo phương pháp Thiền Tri Vọng của Thiền sư Phong Khuê Tông Mật (tổ thứ 5 của Hoa Nghiêm tông), hay Lục Diệu Pháp môn của Thiên Thai tông.

Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông có đặc điểm khác hẳn tượng Đài Loan với Nhục kế trên đỉnh đầu, trước đầu không có Nhục kế. Y phục là miếng vải quấn qua người.

Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông được Xưởng tượng Phật Phúc Minh tạo hình với khuôn mặt tôn nghiêm, hảo tướng, đôi mắt nhắm hờ, nhìn xuống.

Đặt tượng: 0967 302 774

Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét.
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 60cm
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 60cm
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 60cm
Tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 60cm

1 thought on “Tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *