Tượng Phật Thích Ca lối Hoa Tông

Tuy nằm trong khu vực Đông Nam Á cũng như thuộc về những nước Phật giáo Nam truyền về mặt địa lý, nhưng Việt Nam được xếp vào những nước theo Phật giáo Đại thừa, nghĩa là Phật giáo Bắc truyền. Từ thế kỉ thứ nhất đến thế kỉ thứ 9, Bắc Việt trực thuộc Trung Quốc và đã thừa kế truyền thống Nho giáo và Phật giáo Đại thừa từ xứ này – và cùng với Phật giáo, nghệ thuật Phật giáo cũng được truyền bá tại Việt Nam.

Do vậy tượng Phật tại miền Bắc Việt Nam có sự ảnh hưởng ít nhiều từ nghệ thuật điêu khắc tượng Phật Trung Quốc.

Xưởng tượng Phật Phúc Minh kế thừa, chắt lọc và tinh chỉnh lại tượng Phật Thích Ca lối hở ngực vuông, nhưng tạo thêm lớp yếm che ngực (không lộ ngực quá sâu), Nhục kế trên đỉnh đầu thay vì trước đầu để phân biệt với tượng Phật A Di Đà.

Đặt tượng: 0967 302 774 (Zalo)

Tôn tượng Phật Thích Ca cao 81cm. gỗ Hương ta
Tôn tượng Phật Thích Ca cao 81cm. gỗ Hương ta
Bộ tôn tượng Sa bà tam thánh ngồi
Bộ tôn tượng Sa bà tam thánh ngồi
Tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông
Tượng Phật Thích Ca lối Hoa tông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *