Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara

Những hình tượng đầu tiên, đặc biệt là các tượng tạc hình Phật, xuất hiện vào khoảng thế kỉ thứ 1 CN ở các vùng Càn-đà-la (Gandhāra) và Ma-thâu-la (Mathurā) .

Trong cuộc viễn chinh cuối Alexander Đại đế (356 – 323 TCN) đã chiếm đóng được Taxila (gần Peshawar), là thủ đô kể từ thời vua người Achaemenid là Darius I (549 – 486 TCN). Càn-đà-la trở thành một phần của khu vực cai trị rộng lớn của Alexander Đại đế và tiếp tục là khu vực cai trị của Hi Lạp sau khi ông qua đời. Do vậy, ở nơi này, tín ngưỡng Phật giáo và truyền thống nghệ thuật cũng như mĩ học Cổ Hi Lạp và sau đó mĩ học địa phương La Mã đã hòa hợp nhau.

Sự hòa hợp và ảnh hưởng lẫn nhau của nghệ thuật mang đậm sắc thái Ấn Độ tại Ma-thâu-la và của nghệ thuật mang dấu ấn Hi Lạp tại Càn-đà-la đã tạo ra một dạng nghệ thuật căn bản cho tất cả các trường phái nghệ thuật Phật giáo sau này.

Xưởng tượng Phật Phúc Minh giới thiệu tôn tượng Phật Thích Ca lối Gandhara do Xưởng tạo tác.

Đặt hàng: 0967302774 (Zalo)

Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *