Tượng Phật đẹp đang có sẵn tại Xưởng

Dịch bệnh rất đáng sợ, nhưng lo lắng, sợ hãi thái quá mới là điều gây hoảng loạn tích trữ đồ, vứt tiền trong dân chúng.
Để giúp mọi người phần nào bình tĩnh, ổn định Tâm trí, Xưởng tượng Phật Phúc Minh quyết định thay đổi chính sách:

☆☆ TẠC SẴN TƯỢNG PHẬT GỖ ĐẸP, CÓ HỒN ☆☆

Doanh nhân, Phật tử, Chùa có thể thỉnh NGAY không cần xếp lịch, để An Tâm, An Lạc trong thời khắc căng thẳng và mệt mỏi này.

Tuy nhiên Tượng Phật đẹp, tinh tế làm lâu, nên số lượng rất ít nên vui lòng liên hệ Zalo: 0967.302.774 để kiểm tra kho còn hay không ạ.

Mong quý vị hoan hỉ.

DANH MỤC TƯỢNG PHẬT ĐẸP ĐANG CÓ SẴN TẠI XƯỞNG

A. HỆ THỐNG TƯỢNG CÓ SẴN

I. PHẬT:
 1. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Mật tông ngồi cao 75cm cả hào quang, hương đá nhập khẩu
 2. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Gandhara ngồi cao 50cm, gỗ gõ nhập khẩu
 3. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Hoa tông ngồi cao 50cm, gỗ hương ta
 4. 01 tôn tượng Phật A Di Đà ngồi cao 40cm, gỗ hương ta
II. BỘ TƯỢNG:
 1. 01 bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư cao 75cm cả hào quang, gỗ gõ nhập khẩu.
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Các tôn tượng của Xưởng tượng Phật gỗ Phúc Minh làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Quan âm ngồi cao 81cm, gỗ dâu làm sẵn, đã được thỉnh
 1. 01 tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm 11 mặt hiền, 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu

B. HỆ THỐNG TƯỢNG SẼ XONG TRONG VÒNG 01 THÁNG

I. PHẬT:
 1. 01 tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi, cao 2.8 mét, thêm hào quang cao 3.5 mét, gỗ hương đỏ Nam phi
 2. 01 tôn tượng Phật Thích Ca ngồi cao 1.8 mét, thêm hào quang cao 2.5 mét, gỗ hương đỏ Nam phi
 3. 01 tôn tượng Phật Thích Ca Niêm hoa vi tiếu ngồi, cao 1.08 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
 4. 01 tôn tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 5. 01 tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 6. 01 tượng Phật Thích Ca lối Thiền tông ngồi cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 7. 01 tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 8. 01 tượng Phật Thích Ca lối Mathura ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 9. 02 tôn tượng A Di Đà đứng, cao 67cm, gỗ mít ta
 10. 01 Phật A Di Đà ngồi thiền ấn, cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm
Tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
Tượng Phật Thích Ca lối Gandhara ngồi cao 1 mét làm sẵn, đã được thỉnh
II. BỘ TƯỢNG:
 1. 01 bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư cao 60cm cả hào quang, gỗ hương đá nhập khẩu
 2. 01 bộ tôn tượng Thất Phật Dược Sư cao 50cm cả hào quang, gỗ hương đá nhập khẩu
 3. 01 bộ Tây phương Tam Thánh đứng cao 140-136-136cm, thêm hào quang cao 164-160-160cm, gỗ Hương ta
 4. 01 bộ tôn tượng Tây phương Tam Thánh đứng cao 67-62-62cm, thêm hào quang cao 79-75-75cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 5. 01 bộ tôn tượng Văn thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát cao 75cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 6. 01 bộ tôn tượng Văn thù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ tát cao 81cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 7. 01 bộ tôn tượng Hộ pháp Vi đà và Tiêu diện Đại sĩ đứng cao 1 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
 8. 01 bộ tôn tượng A Nan Ca Diếp đứng cao 90cm, gỗ hương đá nhập khẩu
III. BỒ TÁT:
 1. 01 tôn tượng Quan âm ngự Liên hoa cao 1 mét cả đế, gỗ hương ta
 2. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát lối Nhật bản cao 1.32 mét, gỗ hương ta
 3. 01 tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 1.2cm, gỗ gõ nhập khẩu
 4. 02 tôn tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan âm 42 thủ ấn Mật tông ngồi cao 81cm, gỗ mít ta
 5. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát đứng cao 1.8 mét, gỗ hương đỏ Nam phi
 6. 04 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 60cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 7. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 50cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 8. 04 tôn tượng Quan âm Bồ tát ngồi cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 9. 01 tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương ta
 10. 01 tôn tượng Địa tạng Vương Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương đá nhập khẩu
 11. 01 tôn tượng Đại thế chí Bồ tát ngồi, cao 40cm, gỗ hương ta
Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng
Bộ tôn tượng Tây Phương tam Thánh đứng

C. HỆ THỐNG TƯỢNG SẼ XONG TRONG VÒNG 2-3 THÁNG

 1. 02 tôn tượng Phật Mẫu Chuẩn đề ngồi, cao 1.27 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
 2. 01 tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long Giang, cao 2.65 mét, gỗ hương đá nhập khẩu
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.
Tôn tượng Quan âm Bồ tát Nghìn mắt Nghìn tay ngồi trên con Hắc Long theo lối Tam Tài Giả cao 2.65 mét.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *